( Hình ảnh: DXPhong )
Ðược tin vui Anh Chị Ngô Ngọc Luật sẽ cử hành Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam là cháu
Giuse Ngô Ngọc Long
sánh duyên cùng Cô:
Têrêsa Lê Bạch Lân
Hôn Lễ sẽ được cử hành tại Thánh Ðường Saint Patrick, San Jose, California lúc 2 giờ chiều ngày 20 tháng 11, năm 2004, nhằm ngày 9 tháng 10 năm Giáp Thân.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Luật.
Mến chúc hai cháu Ngọc LongBạch Lân Trăm Năm Hạnh Phúc Sắc Cầm Hòa Hợp.