Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn Hùng vừa làm Lễ Vu Quy cho Trưởng Nử là cháu:
Nguyễn Tố Như
sánh duyên cùng cậu:
Mạc Thiên Sơn
vào ngày 4 tháng 9 năm 1999 tại Quebec, Canada.

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Hùng.
Mến chúc hai cháu Tố Như và Thiên Sơn Trăm Năm Hạnh Phúc

Anh Chi Hung va Dau Re Anh Chi Ho N. Diep va Luu A. Hue Hue,Nang,Son Anhchi Diep, anhchi Hue va Nang Hue, Nang, Hung, Son
Son, Hai, Hung, Diep Nang va Son Hai, Hung, Diep Hai, Diep Cac chi Diep,Hue,Son,Khanh,Nang,Hai Vo chong Hue,Son,Khanh,Ba xa Nang,vo chong Diep