Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn Cần báo tin Lễ Vu Quy cho Thứ Nử là Cháu:
Nguyễn Thị Thanh Hà
sánh duyên cùng Cậu:
Nguyễn Ðăng Minh
Hôn lễ sẽ cử hành vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Chủ Nhật 01 tháng 09 năm 2002, nhầm ngày 24 tháng 07 năm Nhâm Ngọ tại Eatontown, New Jersey .


Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Cần.
Mến chúc hai cháu Thanh Hà & Ðăng Minh Trăm Năm Hạnh Phúc.