Ðược tin vui Anh Chị Lưu Ngọc Quang báo tin Lễ Tốt Nghiệp của 2 cháu:

Lưu Minh Khoa tốt nghiệp Bác Sỉ Y Khoa từ University of Miami
Lưu Minh Hạnh Thư tốt nghiệp Cử Nhân Thương Mại từ University of Florida

Gia Ðình ÐNHC rất hân hoan chung vui cùng Anh Chị Quang.
Mến chúc hai cháu Minh Khoa và Hạnh Thư thật nhiều May Mắn trên đường Sự Nghiệp.
thành tài


Nay con đỗ đạt thành tài
Vui nào kể xiết trong lòng mẹ cha
Nhưng rồi nghĩ cũng xót xa
Bởi vì vận nước đành xa quê nhà

Nương nhờ nơi xứ người ta
Khác non khác cả màu da giống nòi
Mẹ cha cố gắng nguôi ngoai
Nén đi buồn tủi nuôi con nên người

Vừa tìm phương kế sinh nhai
Vừa dạy con trẻ biết đâu cội nguồn
Cũng nhờ phúc ấm gia tiên
Con chăm chỉ học sống đời hiền lương

Thì giờ tựa bóng câu bay
Bỏ công mài sắt, nay đà thành kim
Con đem tài sức giúp người
Mẹ cha hãnh diện, họ hàng vui lây

Nhưng lòng còn những ước mong
Muốn cho con trẻ cố mà thành nhân
Con ơi, trong kiếp nhân sinh
Sống cho đúng nghĩa, khỏi lo thẹn lòng


Thân tặng hai cháu Lưu Minh Khoa và Lưu Minh Hạnh Thư,
con cũa anh chị Lưu Ngọc Quang
nhân ngày tốt nghiệp tháng 05 năm 2000

Cô Chú Lê văn Tài