Ðược tin vui Anh Chị Lâm Ngọc Cục báo tin Lễ Thành Hôn cho Thứ Nam là Cháu:
David Gem Lâm
sánh duyên cùng Cô:
Cindy Oanh Nguyễn
Hôn lễ sẽ cử hành tại Thánh Ðường Saint Victor, San Jose, California vào lúc 2 giờ trưa ngày thứ Bảy, 18 tháng 10 năm 2003 .
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Cục.
Mến chúc hai cháu David và Cindy Trăm Năm Hạnh Phúc.