( Hình Ảnh: TPHồng )
Ðược tin vui Anh Chị Hoàng Kim Công báo tin Trưởng Nam là Cháu:
Thomas Trần Hoàng
đã Tốt Nghiệp Bác Sĩ ngày 24 tháng 05 năm 2003 tại Galveston, Texas.
Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp xin chung vui cùng Anh Chị Công.
Mến chúc cháu Hoàng thật nhiều May Mắn trên đường Sự Nghiệp.