Ðược tin vui Anh Chị Ngô Văn Vũ sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Ái Nử là cháu:
Ngô Lê Minh Tâm
sánh duyên cùng Cậu:
Nguyễn Quảng Nam
Hôn Lễ sẽ được cử hành ngày 07 tháng 01 năm 2017 tại Thánh Đường St. Columban Catholic Church, Garden Grove, California.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Vũ.
Mến chúc hai cháu Tân Giai Nhân và Tân Lang Trăm Năm Hạnh Phúc Sắc Cầm Hòa Hợp.