Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn văn Vang báo tin Lễ Vu Quy cho Ái Nữ là Cháu:
Theresa Nguyễn Hải Anne
sánh duyên cùng Cậu:
Bryan Edward Daley
Hôn Lễ sẽ được cử hành vào 02 giờ 00 chiều ngày thứ Bảy, 15 tháng 06 năm 2013 tại Thánh Đường Saint Patrick, San Francisco, California.
Gia Ðình ÐNHC rất hân hoan chung vui cùng Anh Chị Vang.
Mến chúc Tân Giai Nhân và Tân Lang trăm năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.

Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT