Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn Văn Huấn sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Thứ Nữ là cháu:
Josephine Cẩm Vân
sánh duyên cùng Cậu:
Jason Lee Schenck
Hôn Lễ sẽ được cử hành lúc 03:30 chiều ngày 07 tháng 04 năm 2018, nhằm ngày 22 tháng 02 năm Mậu Tuất tại St. Anthony's Catholic Church, Washington DC.
Gia Ðình ÐNHC hân hoan chung vui cùng Anh Chị Huấn.
Mến chúc hai cháu Tân Giai Nhân và Tân Lang Trăm Năm Hạnh Phúc Sắc Cầm Hòa Hợp.