Tin Tức 20 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền © Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  2  0  1  9

20 Nam Cali. MNGN chiều ngày 03 tháng 03 năm 2019.

Hình ảnh: TDTín
Hình ảnh: LVLong

20 Nam Cali. tham dự tiệc Tân Niên HAH Cửu Long chiều ngày 24 tháng 02 năm 2019 tại nhà hàng Paracel, Nam California.

Hình ảnh: TDTín

20 Bắc Cali. gặp gở AC Nguyễn V. Sơn chiều ngày 23 tháng 02 năm 2019 tại San Jose, California.

Hình ảnh: LVChâu

Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Thân Mẫu HC2 Bùi Lộc Tùng vừa được Chúa gọi về ngày 22 tháng 02 năm 2019 tại Sài Gòn, VN.


Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Lê Trong Lực đã trở về biển cả ngày 06 tháng 02 năm 2019 tại Dallas, Texas.

Cáo Phó
Trang Phân Ưu
Trang Tribute Wall
Hình ảnh Tang Lễ : LVThạnh & NXDục
Slide show Tang Lễ : LVThạnh

20 Nam Cali. tham dự tiệc HAH Nha Trang - Khánh Hòa ngày 9 tháng 2 năm 2019 tại Nam Cali.

Hình ảnh: TDTín

HC2 Hà M. Hùng gặp gở 20 VN ngày 26 tháng 01 năm 2019. tại Làng Nướng Nam Bộ, Sàigòn.

Hình ảnh: HMHùng

Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lể Vu Quy Ái Nữ HC2 Đổ V. Đức ngày 19 tháng 01 năm 2019 tại San Jose.
Hình ảnh: LVLong


Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Nhạc Mẫu HC2 Trần Gia Định vừa được Chúa gọi về ngày 17 tháng 01 năm 2019.
Phân Ưu

HC2 Nguyễn X. Dục gặp gở 20 Bắc Cali. ngày 16 tháng 01 năm 2019 tại San Jose và Sacramento.


20 Nam Cali. MNGN ngày 29 tháng 12 năm 2018. tại tư gia HC2 CVThành

Hình ảnh: TDTín

HC2 Nguyễn X. Dục gặp gở 20 Nam Cali. ngày 14 tháng 12 năm 2018.
TinTức20 năm: 1984-2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 | 

[ Trang Hải Trình ]