Tin Tức 20 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền © Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  2  0  1  8

Gia đình ĐNHC chung vui cùng Anh Chị Nguyễn Văn Huấn nhân dịp Lễ Vu Quy Thứ Nữ Josephine Cẩm Vân ngày 07 tháng 04 năm 2018 tại Washington DC.
20 tham dự ĐH khóa 21 tổ chức tại Majesty Restaurant, Santa Ana, Nam California ngày 09 tháng 03 năm 2018.

Hình ảnh: LVLong
Hình ảnh: NT19 NVOanh
Hình ảnh: TDTín
20 Nam Bắc Cali. thăm HC2 Phan X. Sơn ngày 03 tháng 03 năm 2018 tại San Diego.

Hình ảnh: NT19 NVOanh
Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Cố Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh vừa tạ thế ngày 11 tháng 02 năm 2018 tại Virginia, Hoa Kỳ.

Lể Phủ Cờ
Gia đình ĐNHC Phân Ưu Bào đệ Chị Tigon Lê, phu nhân HC2 Đỗ Duy Vy vừa tạ thế ngày 28 tháng 01 năm 2018 tại New Orleans, Louisiana.
20 Nam Cali. gặp gở AC Hà M. Hùng đến từ Ontario, Canada chiều ngày 26 tháng 01 năm 2018 tại Nhà hàng Hồng Ân, Westminster.

Hình ảnh: LVLong
20 Bắc Cali. gặp gở AC Hà M. Hùng đến từ Ontario, Canada chiều ngày 21 tháng 01 năm 2018 tại Nhà hàng Ánh Hồng, San Jose.

Hình ảnh: LVChâu
Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Hiền Thê HC2 Đàm Thanh Tâm vừa tạ thế ngày 07 tháng 01 năm 2018 tại Dallas, Texas.
...........( Hình ảnh: NXDục )
20 Nam Cali. chung vui mừng ngày về hưu HC2 Nguyễn H. Thiện chiều thứ sáu 29 tháng 12 năm 2017 tại Star Fish Restaurant, Fountain Valley, CA.

Hình ảnh: LVLong
Hình ảnh: TDTín
Hình ảnh: NT19 NVOanh
Bravo Nguyễn Hữu Thiện retired!
Fri 12/29/17
Chúc mừng cụ Thiện nhà ta
Hôm nay chính thức tà tà “retire “
Người trông thanh nhã đẹp trai
Sồn sồn 7 bó ít ai sánh bằng
Làm quan cơ khí rất hăng
HQCX cứ thăng chức hoài
Các cô thư ký choai choai
Xum xoe hầu hạ “boss “ oai quá trời !
Đến khi đất nước tả tơi
Lênh đênh sóng nước thả trôi nghiệp nhà
Thiện ta đến xứ Cà Na
Chăm lo đèn sách tối đa làm giàu
Thật là một gã sắc sâu
Sáng chiều chơi Stock lâu lâu bạn bè
Tóc tai chải chuốt thật phê
Retire nhưng lão chẳng chê việc gì...
Chúc cho đẹp lão phương phi
Thong dong tự tại đứng đi gồ ghề
Vui cùng con cháu lục thê
Bách niên giai lão đề huề từ đây!!!

HC2 Nam Cali chúc mừng!
NTTanh
122917
20 Nam Cali. gặp gở các NT19 tại tư gia NT19 NVOanh cuối tháng 12 năm 2017.

Hình ảnh: TDTín
Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Thân Mẫu HC2 Nguyễn T. Cẩn vừa tạ thế ngày 22 tháng 12 năm 2017 tại Fountain Valley, California.
Hình ảnh phúng viếng: LVLongTinTức20 năm: 1984-2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 | 

[ Trang Hải Trình ]