20 Bắc Cali. họp mặt Thanksgiving 99
( Hình ảnh: LVChâu )