20 gặp gở tại Thung Lũng Hoa Vàng 30/10/99

( Hình ảnh: Lê V. Châu )
Nguyen V. Long Quang,Chau,Chuong,Long,Tung,Hoang,Vang,AnhChi Sang,Chi Quang Anh Chi Sang
Tung,Chuong,Anh Chi Quang,Long,Anh Chi Sang,Vang,Chau,Hoang