20 VN kỷ niệm 29 năm ra khơi
[Hình ảnh: P.Ð.Lương]

Thong,Chan,Liem,Phiet
Hang tren: Suc,Liem,Doan. Hang thu 2: Viet,Quoc,Nam,Thong,Hoang,Hoa,Tam,Sang,Hai,Thanh,Chan,Luong,Tieng,Loc. Ngoi: Thang
Sang,Luong,Hoa,Thong,Tieng,Hai,Loc