Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp đau buồn thương tiếc Cố Hổ Cáp II:

Vũ Văn Sứcđã trở về với biển cả ngày 19 tháng 06 năm 2018, nhầm ngày 06 tháng 05 năm Mậu Tuất tại Sài Gòn, Việt Nam, hưởng thọ 70 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính phân ưu cùng Chị Sức và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh bạn hiền Vũ Văn Sức sớm về Hưởng Nhan Thánh Chúa .


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT

Vĩnh biệt HC2 Vũ Văn Sức

Từ xa - xa tít trùng khơi
Hay tin bạn đã xa rời cõi dương
Trở về biển Mẹ tình thương
Muôn đời sống mãi ngôi trường thân yêu
Chung quanh ráng đỏ mây chiều
Cát vàng trãi rộng hiu hiu bóng mờ
Những ngày gian khổ cam go
Quân trường brimade, âu lo hải hành
Gặp nhau mái tóc còn xanh
Chia tay thời cuộc mong manh rối bời
Mỗi người mỗi ngã ra khơi
48 năm chẵn thả trôi xứ người
Lênh đênh góc biển chân trời
Bỗng nghe tin Sức về nơi Vĩnh hằng
Bạn bè vạn dặm xa xăm
Mượn con sóng gởi về thăm ít dòng
Thôi thì như một khúc sông
Mấy ai trở lại được dòng nước xưa
An bình miên viễn thượng thừa
Ra khơi Sức nhé, tiễn đưa bạn hiền
20 Hổ Cáp niềm riêng
Chào tay vĩnh biệt về miền Trùng dương!

NTTánh
061918