Ðược tin buồn Thân Phụ bạn Vủ Huy Tự là:
Cụ Giuse Vủ Văn Vọng
vừa được Chúa gọi về lúc 8:15 tối ngày 22 tháng 04 năm 2000 tại Sài Gòn, Việt Nam, hưởng thọ 92 tuổi.
Thánh Lễ An Táng tại VN vào ngày 25 tháng 04 năm 2000
Thánh Lễ Cầu Nguyện tại Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 04 năm 2000

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Tự.
Nguyện cầu Linh Hồn Cụ Giuse sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT