Ðược tin buồn Cố Hổ Cáp II:
Tô Ngọc Ðiệp
đã trở về với biển cả tại Việt Nam.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Tang Quyến.
Nguyện cầu linh hồn bạn Ðiệp sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT