Ðược tin buồn Thân Mẫu của HC2 Nguyễn Hữu Thiện là Cụ bà quả phụ:

Nguyễn Hữu Lượng
Nhũ danh: Lê Thị Luyện

Vừa tạ thế lúc 12 giờ 05 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019 , nhằm ngày 22 tháng 03 năm Kỷ Hợi tại Sài Gòn. Hưởng đại thọ: 98 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính phân ưu cùng Anh Chị Thiện và tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh cụ bà sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT