Ðược tin buồn Thân Mẫu của HC2 Lê Văn Thạnh, cũng là Nhạc Mẫu HC2 Hồ Văn Xách là Bà:

Lê Thị Tiền
Pháp danh: Diệu Thọ

vừa thất lộc ngày 12 tháng 10 năm 2008, nhầm ngày 14 tháng 9 năm Mậu Tý tại Houston, Texas, hưởng thọ 89 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng hai Anh Chị Thạnh và Xách.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT


Cảm Tạ

Các bạn Hổ Cáp 2 thân mến,
Gia đình chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn ở xa đã gửi điện thư chia buồn, và đặc biệt các HC2 tại Houston đã gửi vòng hoa phúng điếu, thăm viếng, đọc kinh cầu nguyện, và tiển đưa Thân mẫu và Nhạc mẫu của chúng tôi tại nhà quàn Vĩnh Phước.
Cầu xin ơn trên ban an lành cho các bạn và gia quyến.
Thân mến,
HC2 Lê Văn Thạnh và HC2 Hồ Văn Xách