Ðược tin buồn Thân Mẫu HC2 Đàm Thanh Tâm là:

Bà Lê Thị Ninh
Pháp danh: Quảng Thông


đã tạ thế ngày 10 tháng 09 năm 2013, nhằm ngày 06 tháng 08 năm Quý Tỵ tại Phú Nhuận, Sài Gòn, hưởng thọ 101 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Tâm.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi cỏi Vỉnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT