Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp đau buồn được tin Cố Hổ Cáp II:

Vincent Trần Ðức Chấn


đã trở về với biển cả vào lúc 11 giờ sáng ngày 25 tháng 07 năm 2007 tại Việt Nam, nhằm ngày 12 tháng 6 năm Đinh Hợi, hưởng thọ 62 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Chị Chấn và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn bạn Trần Ðức Chấn sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT

Cảm Tạ


Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:
Các anh chị trong đại gia đình ĐỆ NHỊ HỔ CÁP - Khóa 20 SQHQ/NT trong nước và ngoài nước vì tình thương mến, đã đến thăm hỏi, an ủi, phúng viếng, gửi lang hoa, gửi điện thư chia buồn và tiển đưa người thân của chúng tôi là:

Cố HC2 Vincent TRẦN ĐỨC CHẤN


về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc trang gia bối rối, có điều chi sơ xót, xin quý vị hãy rộng tình tha thứ.

Vợ, Nguyễn thị Kim Cúc, các con, các cháu đồng cảm tạ