Ðược tin buồn Nhạc Phụ bạn Phạm Viết Hùng là:
Cụ Nguyễn Quốc Bằng

đã thất lộc ngày 21 tháng 09 năm 2004, nhằm ngày 08 tháng 08 năm Giáp Thân, tại Beaumont Hospital in Royal Oak, Michigan, hưởng thọ 85 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC xin chia buồn cùng Anh Chị Hùng và Quý Tang Quyến.
Nguyện Cầu hương hồn Cụ Ông sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT