Ðược tin buồn Thân Phụ của HC2 Nguyễn Văn Vang là Cụ:

An-Tôn Nguyễn Văn Tọa

vừa tạ thế lúc 8 giờ sáng ngày 25 tháng 07 năm 2008 tại Thủ Đức, Việt Nam ( tức 6 giờ chiều ngày 24 tháng 07 năm 2008 ở Hoa Kỳ ), hưởng thọ 85 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC xin thành thật chia buồn cùng Anh Chị Vang và Tang Quyến.
Nguyện Cầu linh hồn Cụ An-Tôn Nguyễn Văn Tọa sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT