Ðược tin buồn Hiền Muội của Bạn Nguyễn Văn Vang là :

Anna Nguyễn Thị Nhan

vừa tạ thế vào ngày 18 tháng 07 năm 2002 tại Việt Nam, hưởng thọ 52 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC xin thành thật chia buồn cùng Anh Chị Vang và Tang Quyến.
Nguyện Cầu linh hồn Chị Anna Nguyễn Thị Nhan sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT