Ðược tin buồn Nhạc Phụ của HC2 Ngô Thiện Tánh là Ông:

Vũ Huy Quyền

đã được Chúa gọi về ngày 17 tháng 11 năm 2017 tại Los Angeles, hưởng thọ 83 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính Phân Ưu cùng Anh Chị Tánh và Tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT

Vĩnh biệt Bố

Bố tôi một sáng tinh sương
Ra đi vĩnh viễn trên giường như mơ
Mẹ về đánh thức thờ ơ
Ô hay Bố đã lặng tờ còn đâu
Chung quanh bố vẫn gối đầu
Thì nay quạnh quẽ một màu nhớ thương
Bố nay đã đến Thiên đường
Hoa thơm cỏ lạ khiêm nhường bước đi
Hào quang sáng toả lưu ly
Lần kinh tâm niệm uy nghi sáng ngời
Bố tôi ngồi xuống nghỉ ngơi
Từ đây thanh thản quên nơi hồng trần!

NTTánh & NVCMy 112517