Ðược tin buồn Nhạc Mẫu của HC2 Trần Gia Định là:

Bà Anna Nguyễn Thị Nguyệt

vừa được Chúa gọi về ngày 17 tháng 01 năm 2019 tại New Jersey, hưởng thọ 97 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính Phân Ưu cùng Anh Chị Định và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm về Hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT