Ðược tin buồn Nhạc Mẫu HC2 Nguyễn Thế Trạch là:

Cụ Bà Matha Nguyễn Thị Mai

Vừa được Chúa gọi về ngày 02 tháng 06 năm 2015, nhằm ngày 16 tháng 04 năm Ất Mùi tại Louisville, Kentucky, hưởng thọ 88 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Trạch.
Nguyện cầu Linh Hồn Bác sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT