Ðược tin buồn Nhạc Mẫu của HC2 Nguyễn Đức Chính là:

Bà Nguyễn Thị Minh

vừa tạ thế ngày 12 tháng 07 năm 2009, nhầm ngày 20 tháng 05 năm Kỷ Sửu tại Sài Gòn, VN, hưởng thọ 87 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Chính và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT