Ðược tin buồn Nhạc Mẫu của HC2 Lê Văn Dũng là:

Bà Trần Kim Nhạn

vừa mãn phần tại Bến Tre, VN, hưởng thọ 89 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Dũng và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT