Ðược tin buồn Nhạc Mẫu của HC2 Huỳnh Ngọc Sơn là:

Bà quả phụ HUỲNH VĂN THƠ
Nhủ danh: VỎ THỊ ẨN

vừa tạ thế ngày 26 tháng 01 năm 2009 tại Montreal, Quebec, Canada, hưởng thọ 87 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Sơn và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT