Ðược tin buồn Nhạc Mẫu HC2 Hoàng Kim Công là:

Cụ Bà Maria Trần Thị Lụa

Vừa được Chúa gọi về ngày 01 tháng 01 năm 2013 tại Texas, hưởng thọ 87 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Công.
Nguyện cầu Linh Hồn Bác sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT