Vô cùng xúc động hay tin Trưởng Nam của Anh Chị Lê văn Thạnh là cháu:

Lê Thạnh Danny

vừa qua đời ngày 08 tháng 04 năm 2006 tại Houston, Texas, hưởng dương 21 tuổi.
Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Thạnh.
Nguyện cầu Linh Hồn Cháu Danny sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT

Cảm Tạ

Các bạn Đệ-Nhị Hổ-Cáp thân thương,
Vì tình thương mến đối với gia-đình chúng tôi, các bạn đã Email, thăm-viếng, gởi vòng hoa, hiện-kim, gọi điện-thoại để an-ủi, chia buồn, tham-dự lể Cầu-Siêu, và đưa-tiển cháu Danny đến nơi hỏa táng.
Những ân-tình nầy chúng tôi nguyện ghi nhớ mãi trong lòng.
Tôi xin thay mặt gia-đình và thân-quyến gởi lời cám ơn chân-thành đến với tất cả các bạn.
Kính chúc các bạn và gia-quyến một ngày hạnh-phúc và bình-an.

ĐNHC Lê văn Thạnh
Houston, Texas