Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp đau buồn thương tiếc Cố Hổ Cáp II:

Lương Văn Năngđã trở về với biển cả ngày 02 tháng 02 năm 2017, nhằm ngày mùng 06 tháng Giêng năm Đinh Dậu tại Montréal, Canada, hưởng thọ 70 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính phân ưu cùng Chị Năng và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh bạn Lương Văn Năng sớm an vui nơi Cỏi Vỉnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT

Vĩnh biệt HC2 Lương Văn Năng

Lương văn Năng hỡi bạn hiền
Ra đi cũng vội như thuyền hành quân
Nụ cười chất chứa tình thân
Làn da rạm nắng ân cần thuở nao
Hồn yêu sóng nước dạt dào
Miền quê lục tỉnh anh hào lớn lên
Ngày nào áo trắng trinh nguyên
Sinh viên lính biển dạo miền Thùy dương
Ngày lăn lóc chốn gió sương
Đêm trăng hải đảo, mến thương quê nhà
Tấm lòng rộng rãi bao la
Bạn bè quý mến gọi là Năng Lương
Từ khi rời khỏi quân trường
Đến nay thắm thoát dễ thường chục năm
Hình ảnh Năng tợ trăng rằm
Lưu trong ký ức xa xăm thuở nào
Nghĩ đi Năng giấc chiêm bao!
Về cùng biển Mẹ ngọt ngào đợi trông
Đại dương xa thẳm mịt mùng
Tiễn bạn đi với nghìn trùng nhớ thương!

NTTánh 020917