Rất xúc động được tin cháu:
Anne Lê Thị Minh Châu
vừa được Chúa gọi về ngày 21 tháng 12 năm 1999 tại Dallas, hưởng dương 16 tuổi.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp thành tâm chia xẽ đau buồn cùng Anh Chị Dũng.
Nguyện cầu Linh Hồn Cháu Anne sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT