Ðược tin buồn Thân Mẩu bạn Huỳnh Văn Bảnh vừa qua đời tại Mỷ Tho, Việt Nam vào ngày 11 tháng 06 ( nhằm ngày 09 tháng 05 Âm Lịch ) năm 2000, hưởng thọ 89 tuổi.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp xin thành thật chia buồn cùng Anh Chị Bảnh và Gia Quyến.
Nguyện Cầu hương hồn Cụ Bà sớm trở về Cỏi Niết Bàn.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT