Ðược tin buồn Thân Phụ của bạn Huỳnh Ngọc Sơn là :
Ông Huỳnh Văn Lê
vừa thất lộc ngày 05 tháng 03 năm 2002, nhằm ngày 22 tháng 01 năm Nhâm Ngọ tại Phú Nhuận,Việt Nam, hưởng thọ 84 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC xin thành thật chia buồn cùng Anh Chị Sơn và Tang Quyến.
Nguyện Cầu hương hồn Bác sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT