Ðược tin buồn Em gái của HC2 Nguyễn Hữu Nam là:

Nguyễn Thị Bích Liên
Lynn Giang, MD

( Bác Sĩ về hưu của Santa Clara Valley Medical Center, California )

vừa tạ thế ngày 11 tháng 05 năm 2018, nhằm ngày 26 tháng 03 năm Mậu Tuất tại Stanford Hospital, Palo Alto, California, hưởng thọ 65 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Nam và Tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Chị Bích Liên sớm an vui nơi Cỏi Niết Bàn.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT