Cáo Phó
Hình ảnh Tang Lễ
Cảm Tạ


Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp đau buồn thương tiếc Cố Hổ Cáp II:

Đỗ Văn Sử
Pháp danh: Thiện Bìnhđã trở về với biển cả lúc 08:20 sáng ngày 14 tháng 06 năm 2019 tại Arlington, Texas, hưởng thọ 75 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính Phân Ưu cùng Chị Sử và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh bạn Đỗ Văn Sử sớm an vui nơi Cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT

Điếu Văn

Kính thưa qúi Niên trưởng Dư Trí Hùng, qúi chiến hưủ Hải Quân
Kính thưa qúi Quan khách,
Kính thưa đại gia đình HQ Đại úy Đổ Văn Sử.
Kính thưa qúi vị.
          C húng tôi bàng hoàng xúc động khi hay tin C/H HQ Đại úy Đổ Văn Sử, nguyên chánh văn phòng TMP Hành quân BTL/HQ, Hạm phó Tuần Duyên Hạm Tây Sa HQ 615 và l̀à người bạn hiền hòa Khóa 20 SQHQ/NT chúng tôi đã vừa mất tại đây, thành phố Arlington này.
Nguyên là THT/TH/HQVNCH tại hải ngoại, chúng tôi đã được C/H Hội trưởng Hội HQ Trùng Dương DFW và các bạn K20 SQHQ/NT ủy thác phân ưu cùng phu nhân Chiến hưủ̃ Đổ Văn Sử và gia đình.
Kính thưa chị và các cháu trong gia đình bạn Đổ Văn Sử
Chúng tôi là người bạn cùng khóa với anh Sử và cũng là những người đã cùng anh gian khổ trong thời gian huấn luyện trong quân trường cũng như trong một vài đơn vị mà bạn Sử đã từng phục vụ trước năm 1975 dưới màu cờ vàng ba sọc đỏ hiện đang ấp ủ trên quan tài anh ngày hôm nay.
Thưa chị Sử và các cháu, trước sự ra đi của bạn Sử là một đau buồn và mất màc lớn cho gia đình chị và cũng là nổi buồn của chúng tôi vì đã mất đi một người bạn hiền hòa kễ từ đây. Hôm nay chúng tôi xin thay mặt qúi Niên trưởng, qúi chiến hưũ Hải quân tại DFW và vùng phụ cận cũng như cho toàn khoá 20 SQHQ khắp nơi, xin thành kính chia buồn cùng chị, các cháu và toàn tang quyến.
Sau đây xin qúi vị và gia đình cho chúng tôi được vài phút trước linh cửu CH Đổ Văn Sử,
Bạn Sử thân mến,
Chúng ta là những người bạn đã đồng hành với bạn trong xuốt cuộc chiến bảo vệ màu cờ vàng ba sọc đỏ trước đây. Nhưng vận nước tang thương, cơn bảo tháng tư/1975 đã đẩy tung chúng ta rời xa quê hương, xa biển, xa tàu, lòng chúng ta chỉu nặng u hòai, ray rức, ngậm ngùi. Những tưởng chúng ta cũng chìm đắm vào qúa khứ và cũng đành mai một chết theo tàu nhưng tinh thần người HQ trong chúng ta vẫn trường tồn theo năm tháng, như lời nhắn nhủ của Vị cưụ Tư lệnh chúng ta ngày nào.
Chúng tôi cũng không quên nét hiền hòa và tinh thần thiết tha với màu cờ sắc áo và truyền thống tốt đẹp và ý thức Chưa tròn trách nhiệm với tiền đồ Tổ quốc của bạn khi phải lìa xa gia đình vào những thập niên đầu ṭai New Orleans, Louisiana qua các phong trào tranh đấu cho một VN Tự do cũng như sinh hoạt thường xuyên với anh em HQ tại New Orleans qua Hội HQ New Orleans.
Và cũng vui mừng khi được tin vợ con bạn đã đoàn tụ và về định cư tại đây. Thời gian tại đây dù ít tham dự trực tiếp vào những sinh họat HQ nhưng bạn vẫn thường quan tâm đến, như nhiều lần tôi nhận ra sự hiện diện của bạn.
Bạn Sử,
Giờ đây trước linh cưủ bạn chúng tôi xin được chào bạn lần cuối.
Và nguyện cầu hương linh bạn sớm yên nghỉ nơi cỏi vĩnh hằng.
Sau cùng xin thay mặt Khóa 20 SQHQ/NT cám ơn C/H Hội Trưởng Hội HQ Trùng Dương DFW và toàn thể qúi N/T qúi C/H HQ hiện diện đã ưu ái thực hiện nghi thức phủ cờ cho người bạn hiền hòa trong Khóa chúng tôi.
Và thay mặt BCH khóa 20 SQHQ/NT xin gởi chị ngân phiếu 1000.00 $ của Hội Ái Hữu Đệ Nhị Hổ Cáp chuyển đến chị và gia đình để tỏ chút tình tương thân tương trợ.
Trân trọng kính chào .
HC2 Nguyễn Xuân Dục

Phủ Cờ

Theo hồ sơ quân bạ:
HQ Đạị uý Đổ Văn Sử
Sinh ngày 14 tháng 07 năm 1944 tại Sài Gòn, VN.
HQ Đạị uý Đổ Văn Sử gia nhập HQVNCH năm 1965.
Năm 1969 được gởi thụ huấn khoá 20 SQHQ/NT.
C/H Đỗ Văn Sử đã phục vụ các giang đoàn 26, 33, 55 TT và sau khi tốt nghiệp năm 1970 được chỉ định phục vụ Hãi Đội 3 Duyên Phòng
Năm 1972, thuyên chuyển về Hạm đội và được chỉ định chức vụ Hạm phó Tuần Duyên Hạm Tây Sa HQ 615
Sau trận Hải chiến rất rất khắc nghiệt và cam go với Cọng Quân trên cữa sông Bồ Đề, ngay ngả ba Tam Giang vào năm 1973, bị trọng thương và được vinh thăng Đại úy tại mặt trận.
Sau cùng thuyên chuyễn về đãm trách Chánh Văn Phòng Tham Mưu Phó Hành Quân/ BTL/HQ
Chí trai trong thời ly loạn, C/H Đỗ văn Sử đã từ giã gia đình, tình nguyện vào Quân chũng Hải Quân VNCH.
Và là một Sỉ Quan Hải Quân cũa Quân Lực VNCH, HQ Đại Úy Đỗ Văn Sử đã luôn luôn nêu cao timh thần “Bảo Quốc, An Dân”, luôn là người đứng trước đầu tên mũi đạn chãng màn gian khổ, không ngại hiểm nguy, quyết một lòng trung trinh với Quốc Gia Dân Tộc, với màu cờ vàng ba sọc đỏ mà anh đã tuyên thệ khi tốt nghiệp đẻ bảo vệ Tổ Quốc và Đại Dương.
Với lòng hy sinh vô bờ, Hãi Quân Đại Úy Đỗ Văn Sử đã hiến dâng một phần đời mình cho lý tưởng Tự do và cho sư toàn vẹn lảnh hải VNCH trước đây.
Hôm nay C/H đã an nghỉ tại thành phố Arlington, tiểu bang Texas Hoa Kỳ ngày 14 tháng 06 năm 2019
Chúng tôi Đai Diện cho Quân Chũng Hải Quân VNCH,
Xin được trân trọng phủ lá Quốc Kỳ nền vàng ba sọc đỏ, biểu tượng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Kết tụ một lịch sữ hào hùng và bất khuất cũa dân tộc lên quan tài cũa cố Hãi Quân Đại Úy Đỗ Văn Sử như một lời tưởng niêm.
Như một chút nhớ ơn và sổ quân bạ HQ Đại úy Đổ Văn Sử được đóng lại vĩnh viẽn từ hôm nay.


Sau đây là lể phủ cờ:
*Lễ Phủ cờ bắt đầu…
*Chúng tôi xin được trân trọng trao lá quốc kỳ nầy cho bà quả phụ Đổ Văn Sử
*Trân trọng kính mời bà quả phụ Đổ Văn Sử
*Kính mời sỉ quan thâm niên hiện diện trao cờ

Những kỷ niệm với Tuần Duyên Hạm Tây Sa HQ 615.
Tưởng Nhớ tới HC2 Đỗ Văn Sử vừa trở về với biển cả

          T rong thập niên 60, Hoa Kỳ viện trợ và chuyển giao cho Hải Quân Việt Nam 20 Patrol Gun Motor Boat (PGM).
Tuần duyên hạm (PGM) Tây Sa HQ-615 được bàn giao cho Hải Quân Việt Nam vào tháng 6 năm 1966, trực thuộc Hạm Đội HQVNCH, Hải Đoàn III Tuần Duyên.
Rời HQ/V3SN cuối năm 1971, tôi được thuyên chuyển vể Hạm Đội, phục vụ trên tuần duyên hạm Tây Sa HQ-615. Nhiệm vụ của những tuần duyên hạm là tuần tiễu ngăn chận sự xâm nhập của Cộng Quân bằng đường biển, đường thủy, yểm trợ hải pháo cho các đơn vị bộ binh trên bờ. Chiến hạm HQ-615 hoạt động trong cả năm vùng duyên hải, cũng có khi phải hộ tống các sà lan (chaland) đạn và quân nhu quân dụng tiếp tế cho Nam Vang.
Khi tôi tân đáo chiến hạm thì HC2 Đỗ Văn Sử đang làm hạm phó cho HQ Đại Úy Lê Văn Quý, Hạm Trưởng. Sau khi trình diện thì, Hạm trưởng chỉ định tôi giữ chức vụ Hạm Phó thay thế cho bạn Sử. Đa số thủy thủ đoàn trực thuộc HQ-615 là những thành phần bất trị nổi tiếng trong hạm đội được đưa về, nên rất khó chỉ huy và điều hành. Vào năm 1973, trong lúc các bạn đồng khóa lên lon trung úy, thì riêng tôi lại bị giam lon vì đã có trải qua một số thời gian nằm ở trong quân lao Gò Vấp! Và an ninh quân đội. Trung úy Sử lại phải lên nắm quyền Hạm Phó thay cho tôi vì tôi vẫn còn phải mang lon thiếu úy. Trên tàu chúng tôi ngoài Hạm Truởng, HQ Đại úy Lê Văn Quý (K.14), còn có HQ Trung úy Đỗ Văn Sử (K.20), HQ Thiếu úy Trần Văn Tuấn (K.21), HQ Chuẩn úy Khổng Hữu Thích (K.23), và tôi (K.20). Nhân viên cơ hữu gồm có 5 thượng si và trung si, 25 hạ si và thủy thủ.

HQ Trung Úy Sử là một Sĩ Quan rất hiền lành dể thương đối với thuộc cấp. Bạn là một ngời luôn luôn nở nụ cười dù bị áp lực của Hạm Trưởng về lảnh đạo chỉ huy. Nhân viên cơ hữu chiến hạm đều thương mến bạn.
Giòng Sông Bồ Đề Năm Căn:
Trong lần biệt phái công tác Vùng 5 Duyên Hải, chúng tôi phải tuần tiễu, ngăn chận sự xâm nhập của các ghe thuyền Cộng Sản, yểm trợ hải pháo cho các đon vị bạn trong vùng Hà Tiên, biên giới với Campuchia, cửa Bẩy Hạp, cửa Bồ Đề, Ngã Ba Tam Giang và Căn Cứ Hải Quân Năm Căn trên sông Bồ Đề. Mỗi lần giang hành tuần tiểu trên sông Bồ Đề là chúng tôi luôn luôn ở nhiệm sở tác chiến, và phải cẩn trọng nhất là ở khúc Ngã Ba Tam Giang với hải trình uốn cong queo theo kiểu hình “cổ cò“.
Như thường lệ, Hạm trưởng Quý đứng phía bên hữu hạm, Hạm phó Sử đứng bên tả hạm, tôi chỉ huy hai khẩu 20 ly trên sân thượng, Thiếu úy Tuấn chỉ huy cây 40 ly sân truớc, Chuẩn úy Thích coi khẩu 81 ly trực xạ ở sân sau. Vào ban đêm trên đường tuần tiễu, đèn trên tàu đuợc che kín không để lọt ánh sáng ra bên ngoài. Bất thần, chiến hạm bị lọt trúng ổ phục kích và bị tấn công với các đại bác 75 ly không giật, thượng liên 12 ly 8, B-40, B-41, và Ak-47. Ngay phút đầu tiên, pháo tháp 40 ly trước mũi của Thiếu úy Tuấn đã bị trúng đạn 75 ly làm sập, xệ xuống một bên, và bị bất khiển dụng! Thiếu úy Tuấn và 5 nhân viên bị thương nặng. Khẩu 20 ly lập tức phản pháo vào những vị trí nghi ngờ, và khẩu 81 ly rót vào bờ với những trái đạn bắn trực xạ đa làm cho địch quân im tiếng súng. Chiến hạm tiếp tục vận chuyển di hành. Thiếu úy Tuấn và 5 nhân viên đuợc tải thương vào bên trong tàu. Khoảng muời phút sau, chiến hạm lại bị lọt vào một ổ phục kích khác của địch quân. Lần này, đài chỉ huy bị trúng ngay phát đạn 75 ly đầu tiên. Hạm truởng Quý và Hạm phó Sử bị hất tung, rơi lọt xuống boong tàu phía duới. Chiến hạm bị bất khiển dụng trôi lờ đờ! Cây 20 ly và khẩu bích kích pháo 81 ly phản pháo ngay lập tức. Tôi nhìn xuống duới boong tàu thấy bạn Sử vừa lồm cồm đứng lên thì bị quất ngã gục xuống sàn tàu bởi một viên thượng liên. Tôi phóng vội xuống, vực bạn vào khu phòng ăn si quan. Sử thều thào cố nói với tôi: “Tao bị trúng đạn rồi, không biết có sống được không?“ Tôi vội an ủi bạn: “Đừng sợ, tao đã liên lạc cho tải thuong rồi". Viên đạn xuyên qua làn áo giáp, ghim vào ngực, may không trúng tim. Y tá săn sóc, băng bó những vết thương cho Hạm truởng, Sử, Tuấn, và các nhân viên bị thương. Khẩu 20 ly, bích kích pháo 81 ly, và một số súng cá nhân trên chiến hạm vẫn tiếp tục cày nát hai bên bờ sông. Cơ khí truởng và nhân viên cơ khí đang cố sửa lại bộ phận lái tàu, một máy tàu vẫn còn hoạt động tốt. Tôi cho tàu từ từ chạy ra khỏi vùng bị phục kích với một máy, và cho dùng máy bơm bơm nuớc ngập ra. Chúng tôi lết đuợc về đến căn cứ HQ Năm Căn vào rạng sáng ngày hôm sau.
Sở dĩ địch quân đã nhắm và bắn rất chính xác vào chiến hạm, dù ban đêm trời tối đen như mực, là vì chúng đã biết cách đặt súng trong những vị trí đã được nghiên cứu trước, và được xếp đặt theo những vị trí nhu đỉnh của một hình tam giác thích hợp như sau: quan sát viên nằm ở vị trí đầu tiên của một đỉnh hình tam giác, xạ thủ 75 ly không giật và B40, B41 nằm ở vị trí đỉnh thứ hai, cùng một bên bờ với quan sát viên, và cách khoảng 15 đến 20 thuớc. Một ngọn đèn dầu leo lét được đốt lên nằm trên một chiếc ghe câu hay một căn chòi nằm phía bên kia bờ sông, xa hơn nơi đặt súng, và tạo thành đỉnh thứ ba. Chúng đã điều nghiên để một khi chiến hạm hay tàu tuần của ta chạy ngang qua vị trí phục kích, che khuất mất tầm nhìn thấy ngọn đen của quan sát viên thì đồng thời cũng là lúc chiến hạm hay tàu tuần này chạy ngang chính xác nơi trước miệng của những họng súng đang sẵn sàng nhả đạn!
Kết quả trận chiến là Hạm truởng Quý, Hạm phó Sử, Thiếu úy Tuấn, và hai nhân viên bị thương nặng. Hai nhân viên này sau đó thành thương phế binh bị liệt cả nguời, và ba thủy thủ còn lại thì tương đối bị thương nhẹ. Tất cả các thương binh được tải thương về Bệnh viện Dã chiến Cà Mau. Nhưng vì là thương binh thuộc quân chủng Hải Quân, nên mọi nguời phải nằm ngoài hành lang vì không có giường. Sau khi được giải phẫu và băng bó vết thương xong, mọi nguời tự động dìu nhau ra đón xe đo về Sài Gòn, nhập viện Bệnh Viện Hải Quân, hay được đua lên Tổng Y Viện Cộng Hòa. (Đây là những lời tường thuật của Sử và Tuấn cho tôi biết khi họ ở bệnh viện dã chiến Cà Mau).
Sau khi bình phục, bạn Sử được vinh thăng Đại úy, và được thuyên chuyển về làm chánh văn phòng cho Tham Muu Phó Hành Quân BTL/HQ. Thiếu úy Tuấn sau khi xuất viện trở về tiếp tục phục vụ trên HQ-615. Tuấn hiện đang sinh sống trong vùng Washington DC, và hiện vẫn còn mang một mảnh đạn trên đầu để làm kỷ niệm.
Mấy ngày sau khi bị phục kích, HQ Thiếu tá Hoàng Xuân Bái (K.13) xuống nắm quyền Hạm Truởng, và tàu được bổ sung thêm một thiếu úy thuộc Khóa HQ Lưu Đày.
Tôi tiếp tục phục vụ trên HQ-615 thêm một năm nữa sau đó được thuyên chuyễn về HQ 475.

15 June 2019
HC2 Phan Ngọc LongLê Văn Thạnh, Houston

Vĩnh biệt bạn hiền Đỗ Văn Sử.
Xin thành kính phân ưu cùng chị Sử và toàn gia quyến.
Cầu mong bạn yên nghỉ thảnh thơi trên cõi vĩnh hằng.
Gia đình Trương Đình Quí
Canada

Vỉnh biệt bạn hiền.
Xin chia buồn với chị Sử cùng quý tang quyến.
Cầu mong cố HC2 Đỗ Văn Sử sớm được an nhàn nơi cỏi Phúc.
Thành Kính Phân Ưu,
Thay mặt HC2 Âu Châu
Đoàn Hữu Trí và gia đình.

Theo tôi được biết bạn Đỗ Văn Sử trước là Chánh Văn Phòng cho Đại Tá Tham Mưu Phó Hành Quân Đỗ Kiểm tại BTL/HQ/TTHQ Saigon.
Tôi đổi về đó từ tháng 3/1973 cho đến ngày tan hàng 30/4/75.
Những ngày cận 30 tháng tư tôi vẫn thỉnh thoảng lên gặp Sử tại đây. Có lần nhờ gọi điện thoại cho người quen ở Phan Rang (lúc Phan Rang chưa mất).
Bạn Sử nói chuyện đàng hoàng thân tình giống như Lê Trọng Lực vậy.
Cùng với nổi đau của gia đình, tôi cầu mong vong linh Bạn Sử phiêu diêu nơi cỏi Vỉnh Hằng.
HC2 Nguyễn Văn Lộc
San Jose.

Được tin HC2 Đỗ Văn Sử vừa từ giã anh em, bạn bè và gia đình để về với Biển cả.
Đại diện cho các Bạn HC2 và gia đình đang cư ngụ tại Bắc California, xin Thành Kính Phân Ưu đến Gia đình và toàn thể Tang Quyến của anh Đỗ Văn Sử.
Nguyện xin Hương Linh Bạn hiền Đỗ Văn Sử sớm về cõi Vĩnh Hằng.
Thành Kính Phân Ưu
HC2 Nguyễn Văn Vang và gia đình

PHÂN ƯU
Được tin HC2 ĐỖ VĂN SỬ đã trở về với mẹ biển cả tại Texas Hoa Kỳ,
Gia đình ĐNHC VN xin chân thành phân ưu cùng chị Sử và tang quyến,
Nguyện cầu hương linh bạn Sử sớm về nơi Vĩnh hằng.
GĐ ĐNHC VN