Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp đau buồn thương tiếc Cố Hổ Cáp II:

Phaolô Đỗ Văn Phúđã trở về với biển cả lúc 01:55 sáng ngày 10 tháng 06 năm 2019 tại Chicago, Hoa Kỳ, hưởng thọ 76 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính Phân Ưu cùng Chị Phú và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh bạn Paul Đỗ Văn Phú sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT

Vĩnh biệt bạn Đỗ Văn Phú.
Cầu mong bạn yên nghỉ thảnh thơi trên cõi vĩnh hằng.
Thành kính phân ưu cùng Chị Phú và toàn gia đình.
Gia đình Trương Đình Quí,
Canada

Kính thưa chị Đỗ Văn Phú và Tang Quyến,
Chúng tôi nhận được tin Anh Paul Đỗ Văn Phú đã được Chúa gọi về.
Đại diện cho các Bạn hữu HC2 và gia đình tại Bắc California xin Thành Kính chia buồn đến chị và toàn thể Tang Quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa Nhân từ sớm đưa Linh hồn Anh Paul Đỗ Văn Phú sớm về Thiên Đàng.
Cầu xi Mẹ Maria an ủi gia đình Anh trong sự đau buồn này.
Thành Kính Phân Ưu.
Nguyễn Văn Vang


Lê Văn Thạnh, Houston

Gia đình Hổ Cáp 2 Hoà Lan thành thật chia buồn cùng chị Phú và tang quyến.
Nguyện cầu cho hương linh Paul Đỗ Văn Phú, hưởng thọ 72 tuổi sớm về với Chúa...
Thành thật chia buồn,
Hùng Phạm và GĐ

Chân thành chia buồn cùng chị Phú và tang quyến.
Nguyện cầu Thiên Chúa Toàn Năng sớm đưa linh hồn Paul Đỗ Văn Phú về an nghỉ trong Nước Chúa.
Thành Kính Phân Ưu,
Phạm Đức Phong & HC2 Vùng ĐNHK.

Gia đình HC2 Úc châu xin chia buồn cùng chị Phú và Gia đình về việc vĩnh viễn ra đi của bạn Đỗ Văn Phú.
Cầu chúc hương hồn Paul Đỗ Văn Phú sớm về Đất Chúa.
Phạm Ngọc Tiền

Gia đình Hổ Cáp 2 Montreal Canada thành thật chia buồn cùng chị Phú và tang quyến.
Nguyện cầu cho hương linh Paul Đỗ Văn Phú, hưởng thọ 72 tuổi sớm về với Chúa...
Thay mặt Gia Đình HC2 Montreal Canada
Lưu An Huê
Thành Kính Phân Ưu

Gia đình Hổ Cáp 2 Nam CA thành thật chia buồn cùng gia đình Chị Phú và quý tang quyến.
Nguyện xin linh hồn anh Paul Đỗ văn Phú sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.
ĐD TNHK
Nguyễn Hữu Bích

Được tin bạn Đỗ văn Phú đã được Chúa gọi ra khỏi cỏi đời.
Gia đình HổCáp2 Âu Châu chia buồn với chị Phú cùng quý tang quyến.
Xin góp lời cầu nguyện cho linh hồn Paul Đỗ văn Phú sớm được về nước Chúa trên Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu,
DD HC2 Âu Châu
Đoàn Hữu Trí và gia đình

Phân Ưu
Được tin HC2 Đỗ văn Phú đã trở về với mẹ biển cả,
Gia đình ĐN HỔ CÁP VN xin chân thành phân ưu cùng chị Phú và tang quyến
Nguyện cầu hương hồn HC2 Đỗ văn Phú sớm về nước Chúa
GĐ ĐNHC VN