Ðau buồn được tin Chị của bạn Ðinh văn Chính là:
Maria Ðinh Thị Lộc
vừa từ trần tại Việt Nam vào ngày 26 tháng 7 năm 1999.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp xin thành thật chia buồn cùng Anh Chị Chính và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn Chị Maria Ðinh Thị Lộc sớm về với nước Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT

Lời Cảm Tạ
Các bạn 20 thân thương,
Gia đình chúng tôi vô cùng cảm động khi nhận được những lời phân ưu chia buồn trước sự ra đi đột ngột của chị chúng tôi là Maria Ðinh Thị Lộc.
Những lời chia buồn tuy đơn sơ, ngắn ngủi, nhưng đậm tình tha thiết và gắn bó của tất cã các bạn ở khắp mọi nơi, dù chúng ta đã xa nhau cả gần 30 năm qua.
Chân thành cám ơn các bạn Lương, Châu, Tuấn Ðức đã bỏ công và thời giờ đễ giúp chúng ta có dịp liên lạc thường xuyên với nhau qua điện thư và trên hệ thống Internet.
Thưa các bạn, sáng ngày thứ Bảy 31-7-99 tại Việt Nam (tức là chiều thứ Sáu theo Eastern time, USA), chị tôi đã được động tang và sau thánh lễ tiển đưa cầu nguyện tại nhà thò Vườn Xoài, đã được mai táng tốt đẹp.
Tôi cũng xin thay mặt gia đình cám ơn các bạn Công Giáo đã cầu nguyện cho linh hồn Maria và những lời cầu chúc chân tình của các bạn ngoài Công Giáo. Nguyện xin ơn trên trả công bội hậu đến các bạn và gia đình.
Thân ái trong tình gia đình Ðệ Nhị Hổ Cáp.


Ðinh văn Chính và Gia Ðình