Ðau xót hay tin Cố Hổ Cáp II:
Ðinh Minh Nhuận
đã trở về với biển cả vào năm 1988 tại Houston.
Gia đình Ðệ Nhị Hổ Cáp thành thật chia buồn với Chị Nhuận và gia quyến.
Nguyện cầu linh hồn bạn Nhuận sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT