Ðược tin buồn:

Đề Đốc Trần Văn Chơn
Cựu Tư Lệnh Hải Quân VNCH


đã mãn phần ngày 02 tháng 05 năm 2019 tại San Jose, California, hưởng đại thọ 100 tuổi.
Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cố Đề Đốc sớm an vui nơi Cỏi Vĩnh Hằng.

Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT

Kính thưa Qúi vị Tướng lảnh
Kính thưa qúi Đại diện Quân binh chủng bạn
Kính thưa qúi Niên trưởng, qúi chiến hưủ trong và ngoài Quân chủng Hải Quân
Kính thưa qúi Quan khách,
Kính thưa đại gia đình Đề Đốc Tư lệnh Trần văn Chơn.
Kính thưa qúi vị.
          C húng tôi bàng hoàng xúc động khi hay tin Đề Đốc Trần Văn Chơn, Nguyên Tư lệnh Hải Quân VNCH, nguyên TL chúng tôi đã vừa mất tại đây, thành phố San Jose, California này.
Khung cảnh long trọng và đông đảo của qúi vị đã chứng minh rằng Đề Đốc Trần Văn Chơn đã được qúi vị ưu ái dành cho nhiều thiện cảm.
Là nguyên THT/TH/HQVNCH tại hải ngoại, chúng tôi xin đa tạ thịnh tình của qúi vị dành cho vị Tư lệnh của quân chủng Hải Quân chúng tôi.
Sau đây xin quí vị vui lòng cho chúng tôi có đôi lời với đại gia đình Đề Đốc Tư lệnh của chúng tôi.
Kính thưa qúi vị trong gia đình Đề Đốc, đặc biệt là NT Trần Minh Chánh và Trần Minh Lộc.
Chúng tôi đã từng được đón tiếp và được lời hướng dẫn của Đề Đóc Tư lệnh trong suốt 3 nhiệm kỳ 2006-2018 khi là THT/THHQHH/VNCH, cũng như đã được Đề Đốc TL tâm tình và chỉ dẫn những điều khả thi cho anh em Hải Quân chúng tôi lưu lạc xứ người. Xin thành kính chia buồn cùng tất cả qúi vị.
Sau đây xin qúi vị cho chúng tôi được vài phút trước linh cửu Đề Đốc.
Kính Đề Đốc,
Trước đây Đề Đốc đã từng cho anh em Hải Quân tại Dallas biết là:
“ Đề Đốc là một trong những cánh chim đầu đàn, đã chứng kiến sự hình thành đầy trắc trở của HQVNCH, từ lúc chỉ là một lực lượng qúa nhỏ bé từ tay người Pháp chuyển giao lại. Tuy nhiên nhờ truyền thống tự cường của dân tộc, với ý chí trách nhiệm và nhiệt huyết dấn thân của những thế hệ thanh niên quyết tâm chọn hải nghiệp làm hoài bảo phụng sự Tổ Quốc, HQVNCH đã nhanh chóng trưởng thành trong khói lửa và từng được tuyên dương là một Quân chủng tinh nhuệ bách chiến, đã một thời oanh liệt vẫy vùng trên khắp sông biển miền Nam Việt Nam, thật sự đóng nhiều chiến tích vẽ vang vào sứ mệnh cao cả bảo vệ chánh nghĩa Tự do suốt 23 năm dài chiến đấu đầy gian khổ nhưng cũng đầy hào hùng của QLVNCH.”
Đề Đốc cũng nói thêm.
"Vận nước tang thương, cơn bảo tháng tư/1975 đã đẩy tung chúng ta rời xa quê hương, xa biển, xa tàu, lòng chúng ta chỉu nặng u hòai, ray rức, ngậm ngùi và những tưởng con tàu HQ VNCH cũng chìm đắm vào qúa khứ và linh hồn HQ cũng đành mai một chết theo tàu" trong bài nòi chuyện nhân Đại hội 50 năm thành lập HQVNCH tại Dallas mà chúng tôi là hội trưởng.
Chúng tôi cũng không quên lời trần tình của Đề Đốc. Tinh thần thiết tha với màu cờ sắc áo và truyền thống tốt đẹp và ý thức chưa tròn trách nhiệm với tiền đồ Tổ quốc.
Đề Đốc cũng đã không quên nhắc cho chúng tôi về trận hải chiến Hoàng Sa.
Chiến hạm Nhật Tảo đã chìm sâu dưới đáy biển Đông nhưng trận hải chiến Hoàng Sa đã ghi thêm 1 trang sử oai hùng của truyền thống bất khuất chống lại kẻ thù xâm lăng truyền kiếp Trung Hoa phương Bắc.
Thể xác HQVNCH có thể vớ tung thành mảnh vụn, lưu lạc rải rác khắp năm châu nhưng linh hồn Hải Quân vẫn trưở̀ng tồn theo hồn thiêng sông núi, và tinh thần HQ vẫn bất diệt với thời gian.
Kính Đô Đốc,
Giờ đây trước linh cưủ Đề Đốc chúng tôi xin được chào kính Đề Đốc lần cuối và nguyện tiếp tục những kỳ vọng Đề Đốc đã trao chuyền.
Xin nguyện cầu hương linh Đề Đốc sớm hội hiệp cùng Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẩu nơi cỏi thiêng liêng.
Xin cảm tạ tất cã qúi vị đã cho chúng tôi giây phút giả từ vị Tư Lệnh chúng tôi.
Trân trọng kính chào .

HC2 Nguyễn Xuân Dục