Ðược tin buồn Thân Mẫu của HC2 Chu Văn Chương là:

Bà Quả Phụ Chu Văn Nghị
Nhủ danh: Maria Trần Thị Hoan

vừa được Chúa gọi về lúc 11:15 sáng ngày 03 tháng 06 năm 2008 tại San Jose, California, hưởng thọ 91 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Chương.
Nguyện cầu Linh Hồn Bà Maria Trần Thị Hoan sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT

Lời Cảm Tạ

Thân gởi các bạn trong Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp,
Thay mặt gia đình tang quyến, hai vợ chồng chúng tôi chân thành gởi lời cảm ơn xâu xa đến các bạn, trực tiếp hay đại diện, đã điện thoại, gửi điện thư, tới an ủi, và đã đưa linh cửu Thân Mẫu chúng tôi đến nơi yên nghỉ cuối cùng.
Với niềm tin Chúa đã cất mẹ chúng tôi về; nhưng tâm tình của con mất mẹ, một người mẹ cả một đời trải rộng tình yêu thương đến các con cháu, một người đàn bà quả cảm và quán xuyến trong thời chinh chiến, hết chạy giặc Việt Minh từ Bắc vào Nam, rồi chấp nhận các con gia nhập quân đội chống Việt Cộng, và thăm nuôi hai người con lớn suốt hơn sáu năm trong trại tù Cộng sản; chắc hẳn chúng tôi có những sơ sót; xin các bạn niệm tình tha thứ.
Một lần nữa, xin cám ơn các bạn.

Chu Văn Chương và gia đình