( Trở về trang Nhạc Vàng 20 )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  

Biển Tình Thanh Nhàn
Cô Thắm Về Làng Trần K. Hoàng
Từ Đó Em Đi Đỗ T. Vẽ
Khúc Tình Buồn Lưu A. Huê
Dưới Bóng Tre Làng Thanh Nhàn
Mùa Đông Của Anh Đỗ T. Vẽ
Yêu Nhau Trên Biển Lưu A. Huê
Thương Nhau Ngày Mưa Trần K. Hoàng
Chuyện Một Người Đi Thanh Nhàn
Hãy Cho Tôi Lưu A. Huê
Mắt Biếc Trần K. Hoàng
Tình Yêu Và Trái Đắng Mã P. Sơn
Yêu Đỗ T. Vẽ
Hoa Soan Bên Thềm Cũ Thanh Nhàn
Em Đi Trần K. Hoàng
Bài Tango Cho Em Đỗ T. Vẽ
Nếu Anh Về Bên Em Thanh Nhàn
[ Trang Hải Trình ]