Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc báo tin Cố HC2 Phan Xuân Sơn đã trở về biển cả ngày 20 tháng 03 năm 2018 tại San Diego, California.
 
Thánh Tổ Hải Quân
Hải Sử Tuyển Tập 
Danh Sách Hai Mươi
Hình Ảnh Hai Mươi
Tin Tức Hai Mươi 
Kiến Thức Tổng Quát
Hồi Ký Hai Mươi
Nhạc Vàng Hai Mươi
Thơ Văn Hai Mươi
Y Học Hai Mươi
Trang Dành Riêng Hai Mươi
Ra Khơi
Hải Trình
 

Ðiện Thư:  denhihocap@gmail.com
Bản quyền © 1999-2018 Ðệ Nhị Hổ Cáp - Khóa 20 SQHQ/NT