Hội Ngộ 2018 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Tin Tức   Danh Sách Tham Dự   Mạnh Thường Quân


Mạnh Thường Quân
( Tu chỉnh mới nhất: 11 tháng 06 năm 2018 )


Số thứ tự Tên Họ: Yễm Trợ:
01 Ngô M. Hiếu

One Man's Band

02 Lê V. Châu

Thuê địa điểm

03 Dương T. Tùng

02 CB

04 Ẩn danh

04 chai rượu vang Yao Ming

05 Lâm N. Cục

02 chai rượu vangQuỹ CB
( Tu chỉnh mới nhất: 22 tháng 06 năm 2018 )

Số thứ tự Tên Họ: Yễm Trợ:
01 Trần D. Tín

$100.00

02 Cung V. Thành

$100.00

03 Tiêu Q. Đức

$100.00

04 Chu V. Chương

$100.00

05 Lê N. Hải

$100.00

06 Nguyễn V. Chín

$50.00

07 Trần Xuân

$50.00

08 Trần T. Đức

$50.00

09 Phạm V. Độ

$100.00

10 Đào C. Chí

$100.00

Tổng Cộng:

$850

Đã Nhận:

$400

( Trang Hội Ngộ 2018 )