Hội Ngộ 2018 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Tin Tức   Danh Sách Tham Dự   Danh Sách HCNN   Mạnh Thường Quân


Mạnh Thường Quân
( Tu chỉnh mới nhất: 22 tháng 07 năm 2018 )


Số thứ tự Tên Họ: Yễm Trợ:
01 Ngô M. Hiếu

One Man's Band

02 Lê V. Châu

Thuê địa điểm

03 Dương T. Tùng

$300

04 Tiêu Q. Đức

02 chai rượu vang Yao Ming

05 Tiêu Q. Đức

$200

06 Lâm N. Cục

02 chai rượu vang

07 Lê V. Châu

$200

08 Chu V. Chương

$200

09 Đỗ V. Đức

$500

10 Ngô M. Hiếu ( WC2018 )

$4

11 Mai K. Phụng ( WC2018 )

$14

12 Nguyễn V. Vang ( WC2018 )

$4

13 Trần D. Tín ( WC2018 )

$4Quỹ CB
( Tu chỉnh mới nhất: 02 tháng 07 năm 2018 )

Số thứ tự Tên Họ: Yễm Trợ:
01 Trần D. Tín

$100.00

02 Cung V. Thành

$100.00

03 Tiêu Q. Đức

$100.00

04 Chu V. Chương

$100.00

05 Lê N. Hải

$100.00

06 Nguyễn V. Chín

$50.00

07 Trần Xuân

$50.00

08 Trần T. Đức

$50.00

09 Phạm V. Độ

$100.00

10 Đào C. Chí

$100.00

11 Ngô T. Tánh

$100.00

12 Trương Đ. Quí

$50.00

13 Trần G. Định

$100.00

14 Nguyễn H. Thiện

$100.00

Tổng Cộng:

$1,200

Đã Nhận:

$1,200

( Trang Hội Ngộ 2018 )