Hội Ngộ 2018 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Tin Tức   Danh Sách Tham Dự   Danh Sách HCNN   Mạnh Thường Quân


Danh Sách Tham Dự HN 2018
( Tu chỉnh mới nhất: 31 tháng 07 năm 2018 )

Số thứ tự Tên Họ Ðịa Chỉ Số người tham dự
Thứ 7 Chủ Nhật
01 Trần Xuân NCali. 2 2
02 Hứa T. Khanh BCali. 2 2
03 Mai K. Phụng NCali. 1 1
04 Phạm C. Hoàng BCali. 2 2
05 Lê V. Châu BCali. 2 2
06 Dương T. Tùng BCali. 2 2
07 Nguyễn V. Vang BCali. 2 2
08 Ngô M. Hiếu BCali. 2 2
09 Chu V. Chương BCali. 2 2
10 Huỳnh M. Quang BCali. 2 2
11 Hoàng T. Dân BCali. 2 2
12 Dương X. Phong BCali. 2 2
13 Nguyễn V. Lộc BCali. 2 2
14 Lê N. Hải BCali. 1 1
15 Trần D. Tín NCali. 2 2
16 Cung V. Thành NCali. 2 2
17 Nguyễn V. Hùng Seattle 2 2
18 Lê V. Thạnh Houston 2 2
19 Ngô N. Luật BCali. 2 2
20 Huỳnh Học BCali. 1 1
21 Lâm N. Cục BCali. 2 2
22 Đào C. Chí Dallas 2 2
23 Đổ V. Đức BCali. 2 2
24 Phạm N. Bích BCali. 2 2
25 Trần T. Đức NCali. 2 2
26 Nguyễn M. Cảnh NCali. 1 1
27 Ngô V. Vũ NCali. 1 1
28 Nguyễn V. Chín NCali. 1 1
29 Vũ Đ. Thiệu NCali. 1 1
30 Phạm V. Độ NCali. 1 1
31 Mai T. Đắc NCali. 2 2
32 Tiêu Q. Đức BCali. 2 2
33 Trương Đ. Quí Canada 1 1
34 Vũ H. Lý BCali. 2 2
35 Nguyễn H. Thiện NCali. 2 2
36 Nguyễn H. Bích NCali. 1 1
37 Trần G. Định New Jersey 2 2
38 Nguyễn Đ. Hoàng NCali. 1 1
39 Hoàng N. Khang NCali. 2 2
40 Lê V. Long NCali. 2 2
Tổng Cộng

69

69( Trang Hội Ngộ 2018 )