Hội Ngộ 2018 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Tin Tức   Danh Sách Tham Dự   Mạnh Thường Quân


Danh Sách Tham Dự HN 2018
( Tu chỉnh mới nhất: 22 tháng 06 năm 2018 )

Số thứ tự Tên Họ Ðịa Chỉ Số người tham dự
Thứ 7 Chủ Nhật
01 Trần Xuân NCali. 2 2
02 Hứa T. Khanh BCali. 2 2
03 Mai K. Phụng NCali. 1 1
04 Phạm C. Hoàng BCali. 2 2
05 Lê V. Châu BCali. 2 2
06 Dương T. Tùng BCali. 2 2
07 Nguyễn V. Vang BCali. 2 2
08 Ngô M. Hiếu BCali. 1 1
09 Chu V. Chương BCali. 2 2
10 Huỳnh M. Quang BCali. 2 2
11 Hoàng T. Dân BCali. 2 2
12 Dương X. Phong BCali. 2 2
13 Nguyễn V. Lộc BCali. 2 2
14 Lê N. Hải BCali. 1 1
15 Trần D. Tín NCali. 2 2
16 Cung V. Thành NCali. 2 2
17 Nguyễn V. Hùng Seattle 2 2
18 Lê V. Thạnh Houston 2 2
19 Ngô N. Luật BCali. 2 2
20 Huỳnh Học BCali. 1 1
21 Lâm N. Cục BCali. 2 2
22 Đào C. Chí Dallas 2 2
23 Đổ V. Đức BCali. 2 2
24 Phạm N. Bích BCali. 2 2
25 Trần T. Đức NCali. 2 2
26 Nguyễn M. Cảnh NCali. 1 1
27 Ngô V. Vũ NCali. 1 1
28 Nguyễn V. Chín NCali. 1 1
29 Vũ Đ. Thiệu NCali. 1 1
30 Phạm V. Độ NCali. 1 1
31 Mai T. Đắc NCali. 2 2
32 Tiêu Q. Đức BCali. 2 2
Tổng Cộng

55

55
Danh Sách Hát Cho Nhau Nghe
( Tu chỉnh mới nhất: 22 tháng 06 năm 2018 )

                 


Số thứ tự Ca Sĩ Bản nhạc Điệu nhạc
01 Chị TDTín Xin một ngày mai có nhau Rumba
02 Chị TDTín Mơ hoa Cha Cha
03 AC TTĐức LK Hoa biển & Không bao giờ ngăn cách Cha Cha
04 Lê V. Thạnh Mưa bong bóng Rumba
05 Lê V. Thạnh Chuyện giàn thiên lý Rumba
06 Lê V. Thạnh Chiều Tây Đô Rumba


( Trang Hội Ngộ 2018 )