Đại Hội 2020 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ  Ban Tổ Chức  Danh Sách Tham Dự  Tin Tức  Chương Trình  Mạnh Thường Quân  Quà Lưu NiệmTin Tức Ðại Hội 2020
( Tu chỉnh mới nhất: 06 tháng 04 năm 2020 )


BĐH/ĐNHC cũng như BTC/ĐH2020 rất tiếc thông báo cùng toàn thể các bạn và gia đình:
- Đại hội kỷ niệm 50 năm ra khơi (18/07/1970 - 18/07/2020) của các cựu SVSQ khóa 20 Hải Quân Nha Trang đành phải đình chỉ vì sự an toàn sức khỏe của các bạn đã ghi danh tham dự cũng như các cấm đoán và giới hạn mà Chính quyền đã ban hành trong cơn đại dịch COVID-19.
- BTC chúng tôi đã và đang liên lạc với khách sạn HILTON để tìm ra một thời điểm thích hợp cho việc tái tổ chức cũng như giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài chánh đã đặt trước trong giao kèo ký kết với các nơi cung cấp dịch vụ cho Đại hội.
- Hai thời điểm mà chúng tôi đang xem xét cho việc tái tổ chức là trung tuần tháng 10 năm 2020 nếu dịch Covid-19 hoàn toàn chấm dứt trong tháng 6 năm nay như dự đoán.
Còn không Đại hội sẽ được dời đến tuần lễ Memorial của tháng 5 năm 2021 và danh xưng kỷ niệm 50 năm ra khơi vẫn được duy trì.
Một lần nữa, chúng tôi rất tiếc và xin lỗi các bạn cho những khó khăn rắc rối do sự đình chỉ tổ chức ĐH2020 vào tháng 7 sắp đến mà đặc biệt là các bạn ở xa đã lo liệu vé máy bay từ trước.
Chúng tôi sẽ thông báo mọi diễn tiến cũng như các chi tiết trong việc tái tổ chức ĐH đến toàn thể các bạn ngay khi có thể.
Thay mặt BĐH/ĐNHC & BTC/ĐH2020.
Cung Vĩnh Thành&Trần Duy Tín.( Trang Ðại Hội 2020 )