Đại Hội 2020 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ  Ban Tổ Chức  Danh Sách Tham Dự  Tin Tức  Chương Trình  Mạnh Thường Quân  Quà Lưu Niệm


Quà Lưu Niệm Ðại Hội 2020
( Tu chỉnh mới nhất: 06 tháng 05 năm 2019 )

Áo dài lụa Thái Tuấn và dây đeo cồ + bông tai do Chi Hội Tây Nam Hoa Kỳ bảo trợ

Kiểu áo dài( Trang Ðại Hội 2020 )