Đại Hội 2020 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ  Ban Tổ Chức  Danh Sách Tham Dự  Tin Tức  Chương Trình  Mạnh Thường Quân  Quà Lưu Niệm   Ghi tên MTQ ĐH2020

Mạnh Thường Quân Ðại Hội 2020
( Tu chỉnh mới nhất: 29 tháng 04 năm 2019 )

Số thứ tự: Tên Họ: Yễm Trợ: Đã nhận:
1 Nguyễn V. Chín ( World Cup 2018 ) $114.00 ..
2 Lâm N. Cục $1,000.00 ..
3 Tiêu Q. Đức $500.00 ..
4 Nguyễn T. Hùng $1,000.00 ..
5 Nguyễn T. Hồng Ngọc $500.00 $500.00
6 Nguyễn V. Chín $500.00 $500.00
7 Chu V. Chương $500.00 ..
8 Lưu Q. Bảo $1,000.00 $1,000.00
9 Đào C. Chí $3,000.00 ..
10 Susan Huỳnh $200.00 $200.00
Tổng Cộng: $8.314.00 ..
Đã Nhận: .. $2,200.00


   Ghi tên Yểm trợ Quỷ CB ĐH2020

Quỹ CB / Ðại Hội 2020
( Tu chỉnh mới nhất: 12 tháng 05 năm 2019 )


Số thứ tự: Tên Họ: Yễm Trợ: Đã nhận:
1 Lâm N. Cục $100.00 ..
2 Tiêu Q. Đức $100.00 ..
3 Lê V. Châu $100.00 ..
4 Trương Đ. Quí $100.00 ..
5 Nguyễn H. Thiện $100.00 $100.00
6 Trần Xuân $100.00 $100.00
7 Nguyễn M. Cảnh $100.00 $100.00
8 Phạm N. Tiền $100.00 $100.00
9 Phạm V. Độ $100.00 $100.00
10 Đào C. Chí $100.00 ..
11 Trần Đ. Triết $100.00 ..
12 Dương T. Tùng $100.00 $100.00
13 Huỳnh V. Bảnh $100.00 ..
14 Nguyễn T. Cẩn $100.00 $100.00
15 Trần D. Tín $100.00 $100.00
16 Nguyễn V. Hùng $100.00 $100.00
17 Hà M. Hùng $50.00 $50.00
18 Chu V. Chương $100.00 $100.00
19 Nguyễn V. Long $100.00 ..
20 Nguyễn H. Bích $100.00 $100.00
21 Nguyễn V. Chín $100.00 $100.00
22 Cung Vĩnh Thành $100.00 $100.00
23 Ngô Bá Nhẫn $100.00 $100.00
Tổng Cộng: $2,250.00 ..
Đã Nhận: .. $1,450.00


( Trang Ðại Hội 2020 )