Đại Hội 2020 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ  Ban Tổ Chức  Danh Sách Tham Dự  Tin Tức  Chương Trình  Mạnh Thường Quân  Quà Lưu Niệm   Ghi tên MTQ ĐH2020

Mạnh Thường Quân Ðại Hội 2020
( Tu chỉnh mới nhất: 25 tháng 02 năm 2019 )

Tên Họ: Yễm Trợ:
Nguyễn V. Chín ( World Cup 2018 )

$114.00

Lâm N. Cục

$1,000.00

Tiêu Q. Đức

$500.00

Nguyễn T. Hùng

$1,000.00

Tổng Cộng:

$2,614.00

Đã Nhận:

$114.00Quỹ CB / Ðại Hội 2020
( Tu chỉnh mới nhất: 20 tháng 03 năm 2019 )


   Ghi tên Yểm trợ Quỷ CB ĐH2020

Tên Họ: Yễm Trợ:
Lâm N. Cục

$100.00

Tiêu Q. Đức

$100.00

Lê V. Châu

$100.00

Trương Đ. Quí

$100.00

Nguyễn H. Thiện

$100.00

Trần Xuân

$100.00

Nguyễn M. Cảnh

$100.00

Phạm N. Tiền

$100.00

Phạm V. Độ

$100.00

Đào C. Chí

$100.00

Tổng Cộng:

$1,000.00

Đã Nhận:

$500.00( Trang Ðại Hội 2020 )